Program Voltu Česko / Udržitelné a inovativní hospodářství

Lidé z celého světa mohou snáz pracovat a vytvářet hodnoty v Evropě.

 • Umožníme lidem, kteří pracují na dálku, aby mohli pracovat odkudkoliv. Budeme prosazovat, aby pracovníkům na volné noze a kontraktorům byla poskytnuta stejná ochrana jako zaměstnancům.

 • Zajistíme uznávání kvalifikací a dovedností v celé EU a posílíme administrativní  kapacitu, aby se k pracovníkům mohly do tří měsíců připojit jejich rodiny. 

 • Vytvoříme evropský migrační kodex, který umožní rychlé legální cesty k přilákání  mezinárodních talentů na všech úrovních mezd a dovedností.

5+1 výzev pro Evropu

Pět plus jedna. Tak označujeme základní výzvy, které Volt Europa považuje za ty nejdůležitější ve vývoji Evropy.

Proč 5 + 1 výzev?

Těchto 5 výzev je v zásadě stejných pro každou zemi, ale jejich realizace se přizpůsobí každému státu a místní realitě. Poslední výzva +1 reprezentuje naši snahu o reformu a posílení Evropské unie a je ve všech národních programech totožná.

Zobrazit seznam politik
 • 01

  Chytrý stát

  Vzdělání a digitalizace jsou klíčové oblasti pro 21. století.

 • 02

  Ekonomická renesance

  Inovace v ekonomii musí být hybnou silou vývoje společnosti.

 • 03

  Sociálně spravedlivá společnost

  Všichni máme stejná práva - bez ohledu na pohlaví, příjem, sexuální orientaci, náboženství nebo původ!

 • 04

  Evropa jako globální aktér

  Evropa se musí chopit své role na globální úrovni.

 • 05

  Podpora aktivního občanství

  Občané musejí mít možnost ovlivňovat politiku i jinak než jen ve volbách!

 • +1

  Reforma Evropské unie

  Když ji miluješ, není co řešit. To ale neznamená, že nemá své nedostatky, které je třeba vylepšit.