Orgány Voltu

Celoevropské valné shromáždění se koná 1-2 ročně a je základním kamenem Voltu. Každý člen Voltu je zároveň součástí valného shromáždění a má právo volit.

Koordinační rada, takzvaná Country Council, vykonává usnesení přijatá na valném shromáždění a zajišťuje politickou jednotu napříč národními buňkami. Každá národní buňka má v radě dva zástupce.

Evropské, národní a místní týmy zodpovídají za každodenní činnost hnutí. Tyto úrovně úzce spolupracují a koordinují svoji činnost.