Jak funguje Volt

Evropské výzvy vyžadují evropská řešení. Národní politické strany se přibližují svým limitům, populistické sliby ohrožují mír. To je důvod, proč byl založen Volt, hnutí a strana pro celou Evropu. Jsme první celoevropskou politickou stranou, která dělá politiku pro federální Evropu napříč evropskými hranicemi. Ve více než 30 zemích nabádáme občany ke změně a ovlivnění politiky na místní, národní a evropské úrovni. 

Jsme celoevropští, pragmatičtí a progresivní. Sdílíme hodnoty i cíle, klademe potřebné otázky a předkládáme proveditelné návrhy, které řeší celoevropské problémy.

Jsme profesionálové ve svých oborech, studenti, lidé nadšení a hrdí na své země a na celý kontinent. Naším cílem je reformovat a budovat EU, jsme otevření všem, kteří sdílí naše základní hodnoty a kteří spolu s námi chtějí vytvářet lepší a modernější kontinent pro všechny jeho občany. 

Chceme naslouchat lidem, navzájem se od sebe učit, chceme rozvíjet dobré nápady a chceme přinášet do politiky nová témata. Naše organizace je 100% demokratická a transparentní, setkáváme se jak v místních týmech, tak napříč celou Evropou. V současné době nebylo 70 % členů aktivních v žádné jiné politické straně. Volt stojí na lidech jako jsi ty, přidej se k nám!