Program Voltu Česko / Udržitelné a inovativní hospodářství

Evropa jako lídr v oblasti inovací a konkurenceschopnosti.

 • Podpoříme výzkum v EU ztrojnásobením rozpočtu programu Horizont Evropa na 300  miliard eur. Zjednodušíme přístup k financování pro začínající podniky a menší společnosti. 

 • Budeme požadovat, aby velcí investoři investovali alespoň 5 % nových prostředků do začínajících podniků. Stejně tak se zasadíme o to, aby se Evropská investiční banka zaručila za půjčky pro začínající infrastrukturní projekty do výše 100 milionů eur. 

 • Na úrovni EU podpoříme investice do strategických odvětví, abychom ochránili společný trh a zajistili konkurenční prostředí mezi členskými státy.

5+1 výzev pro Evropu

Pět plus jedna. Tak označujeme základní výzvy, které Volt Europa považuje za ty nejdůležitější ve vývoji Evropy.

Proč 5 + 1 výzev?

Těchto 5 výzev je v zásadě stejných pro každou zemi, ale jejich realizace se přizpůsobí každému státu a místní realitě. Poslední výzva +1 reprezentuje naši snahu o reformu a posílení Evropské unie a je ve všech národních programech totožná.

Zobrazit seznam politik
 • 01

  Chytrý stát

  Vzdělání a digitalizace jsou klíčové oblasti pro 21. století.

 • 02

  Ekonomická renesance

  Inovace v ekonomii musí být hybnou silou vývoje společnosti.

 • 03

  Sociálně spravedlivá společnost

  Všichni máme stejná práva - bez ohledu na pohlaví, příjem, sexuální orientaci, náboženství nebo původ!

 • 04

  Evropa jako globální aktér

  Evropa se musí chopit své role na globální úrovni.

 • 05

  Podpora aktivního občanství

  Občané musejí mít možnost ovlivňovat politiku i jinak než jen ve volbách!

 • +1

  Reforma Evropské unie

  Když ji miluješ, není co řešit. To ale neznamená, že nemá své nedostatky, které je třeba vylepšit.