Krajské buňky

Karlovarsko

Jako členové Voltu Karlovarsko přinášíme myšlenky celoevropské strany na krajskou úroveň. Cílem je vytvářet spolupráci a soulad mezi zájmy jednotlivců, obcí, krajů, států a společným Evropským prostorem. Zaměřujeme se např. na socioekonomickou stabilizaci a růst regionu, podporu tradičních průmyslových odvětví a připravenost na příchod technologických inovací nebo podporu kreativních a kulturních aktivit.

Jižní Morava

Volt jižní Morava přináší moderní a progresivní přístup do našeho regionu. Snažíme se o rozšíření spolupráce mezi jednotlivými obcemi a kraji, abychom dosáhli stabilního a dynamického rozvoje, zvláště s naší přímou spojnicí na Rakousko. Naším cílem je podpora inovativního přeshraničního prostoru, který je lákadlem pro studenty z Česka, Slovenska i Rakouska. Zároveň se zaměřujeme na podporu kultury a turismu. Chceme podněcovat kreativitu a inovativní podnikání, které může zásadně benefitovat ze strategické polohy našeho regionu.

Střední Čechy

Regionální zastoupení Voltu v největším kraji Česka reflektuje význam panevropských myšlenek nad rámec velkých měst. Naším cílem je další rozvoj integrace s hlavním městem, rozvoj infrastrukturních vazeb na okolní regiony a budování Evropské identity napříč Středočeským krajem. Zaměřujeme se na adaptaci regionu k demografickým změnám, udržitelnému rozvoji a novým technologickým výzvám. Chceme udržet tradiční průmyslová odvětví a zároveň transformovat náš kraj příchodem inovací tak, aby byl do budoucna udržitelný. Nezapomínáme ani na kulturní využití v našem kraji a podporujeme plné využití vazeb na Prahu v tomto ohledu.