Historie Voltu

Volt Europa je nadnárodní, první a jediná celoevropská politická strana. Byla založena v roce 2017, jejími zakladateli jsou Andrea Venzon, Colombe Cahen-Salvador a Damian Boeselager. Vznik strany byl reakcí na nárůst populismu a nacionalismu v Evropě a také na Brexit.

Volt Europa je zapsán jako nezisková organizace v Belgii. Dnes má více než 30 000 členů ve více než 30 evropských zemích.

V roce 2018 hostil Volt Europa své první zasedání Valného shromáždění v Amsterdamu, kde představil svůj program Amsterdamské deklarace. Tento program se zaměřuje na demokratickou reformu Evropské unie, zelenou transformaci a sociální spravedlnost.

V České republice je Volt registrován jako politická strana od 29. června 2022.

Volt Europa se liší od ostatních proevropských hnutí tím, že se účastní evropských, národních i regionálních a místních voleb prostřednictvím svých organizací v jednotlivých členských státech. Poprvé se zúčastnil voleb do Evropského parlamentu v květnu 2019.