Tváře Voltu

Jsme komunitou více než 30 tisíc lidí, kterým není lhostejná budoucnost Evropy. Přes 125 zvolených zástupců napříč Evropskou unií reprezentuje naše zájmy na místní, národní i evropské úrovni.

Kandidáti Voltu Česko do eurovoleb 2024

Představujeme kandidátku do voleb do Evropského parlamentu, které proběhnou 7. a 8. června 2024.
Naše kandidátka

Předsednictvo a výkonný výbor Voltu Česko

Předsednictvo a výkonný výbor jsou orgány, které zajišťují každodenní chod strany. V čele Voltu Česko jsou dva spolupředsedové, kteří přijímají klíčová rozhodnutí, zastupují Volt Česko na evropské úrovni a jsou zodpovědní za fungování strany. Spolupředsedy doplňuje sedmičlenný výkonný výbor.
Vedení strany

Krajské buňky

Regionální zastoupení strany zajišťují krajské a lokální buňky, které organizují vlastní aktivity tak, aby se hlas Evropy dostal do všech koutů Česka.
Naše lokální týmy