Ing. Josef (Pepík) Janů

Pepík Janů je Jihočech přiženěný do Karlových Varů. Jedna manželka, tři dospělé děti, prozatím dvě vnoučata. Autorizovaný stavební inženýr, který převážně projektuje v pozici OSVČ, ale ve svém oboru vyzkoušel asi vše co lze, od přidavače po místopředsedu oblastního výboru ČKAIT.

Aktivně prožil v Praze na ČVUT listopad 89. V Karlových Varech spoluzakládal hnutí O co jim jde?! a do roku 2020 byl člen a dvojnásobně úspěšný krajský lídr Pirátů. Členem Voltu je od roku 2023 a vidí v něm pozitivní sílu obhajoby myšlenky společné Evropy a naplnění jejího potenciálu. Nabízí nabyté zkušenosti z komunální a regionální politiky, jak organizační, zastupitelské i výkonné. Téma: rozvoj regionů s ohledem na životní prostředí, digitalizace, elektronizace a spolupráce napříč Evropou. Samostatnou kapitolou je komplexní činnost v oblasti sportu.

Zájem asi o vše ☺