Program Voltu Česko / Spravedlivější společnost

Kvalitní a perspektivní vzdělávání pro všechny.

 • Navýšíme rozpočet na evropské výměny, aby byl program ERASMUS+ přístupnější a  inkluzivnější pro studenty, žáky, učitele i učně.

 • Zákonem zaručíme právo na kvalitní a bezplatnou denní péči pro děti, dostupné celoživotní vzdělávání a budeme podporovat takové vzdělávání, které lidem umožní uplatnit se na současném trhu práce.

 • Budeme řešit problémy duševního zdraví mladých lidí mimo jiné financováním iniciativ ve školách a vzděláváním společnosti v oblasti zdravého používání sociálních médií.

5+1 výzev pro Evropu

Pět plus jedna. Tak označujeme základní výzvy, které Volt Europa považuje za ty nejdůležitější ve vývoji Evropy.

Proč 5 + 1 výzev?

Těchto 5 výzev je v zásadě stejných pro každou zemi, ale jejich realizace se přizpůsobí každému státu a místní realitě. Poslední výzva +1 reprezentuje naši snahu o reformu a posílení Evropské unie a je ve všech národních programech totožná.

Zobrazit seznam politik
 • 01

  Chytrý stát

  Vzdělání a digitalizace jsou klíčové oblasti pro 21. století.

 • 02

  Ekonomická renesance

  Inovace v ekonomii musí být hybnou silou vývoje společnosti.

 • 03

  Sociálně spravedlivá společnost

  Všichni máme stejná práva - bez ohledu na pohlaví, příjem, sexuální orientaci, náboženství nebo původ!

 • 04

  Evropa jako globální aktér

  Evropa se musí chopit své role na globální úrovni.

 • 05

  Podpora aktivního občanství

  Občané musejí mít možnost ovlivňovat politiku i jinak než jen ve volbách!

 • +1

  Reforma Evropské unie

  Když ji miluješ, není co řešit. To ale neznamená, že nemá své nedostatky, které je třeba vylepšit.