Tisková zpráva: GA Volt Europa 2023 v Paříži

Paříž,  26. listopadu 2023 - Volt Europa, první celoevropská politická strana, uspořádala tento víkend v Paříži své dosud největší valné shromáždění, na které se sjelo více než 900 členů z celého kontinentu. Valné shromáždění bylo velmi úspěšné a vyvrcholilo představením průlomového programu přeshraniční volební kampaně, volbou nového předsednictva a symbolickým pochodem účastníků ulicemi Paříže.

26. lis 2023

Kromě spolupředsedů Francesky Romany D'Antuono (Volt Itálie) a Melse Klabberse (Volt Nizozemsko) a pokladníka Christopha Quirynena (Volt Belgie) tvoří nové představenstvo Volt Europa tito členové:Lucia Nass (Volt Francie), Emma Bacci (Volt Itálie), Jennifer Scharpenberg (Volt Německo), Luis Afonso Almeida Fernandes (Volt Portugalsko), Janko Heineken (Volt Německo) a Slavomír Maňásek (Volt Česko). 

“Své zvolení vnímám jako jasný signál toho, že naši členové chápou důležitost další expanze Voltu ve střední a východní Evropě. Není to zdaleka naše jediná mise, ale nemůžeme budovat celoevropskou stranu bez silné přítomnosti ve všech regionech,” uvedl Slavomír Maňásek na síti X těsně po svém zvolení.

Průkopnický program celoevropské volební kampaně Volt Europa bude sloužit jako základ kampaně strany pro nadcházející volby do Evropského parlamentu v červnu 2024. Program nastiňuje vizi strany pro jednotnější, udržitelnější a prosperující Evropu. Program vychází z tzv. “Moonshot Programme”, který předkládá odvážnou agendu v  řešení společných společenských výzev v oblastech, jako je např. změna klimatu, vzdělávání nebo zdravotní péče.

Volt Europa je připraven prosazovat svou vizi skutečně sjednoceného kontinentu, kde mohou občané ze všech koutů světa bezproblémově žít, pracovat a prosperovat. Neochvějný závazek strany k jednotné a progresivní Evropě staví Volt Europa do pozici síly, se kterou je třeba počítat nejen v nadcházejících volbách do Evropského parlamentu.

O Voltu

Volt je první celoevropská strana, která sdružuje členy a příznivce z 30 zemí Evropy. Strana se zasazuje o demokracii, transparentnost a odpovědnost. Své zástupce má již v nizozemském a bulharském parlamentu i v místních zastupitelstvech po celé Evropě. S více než 120 zvolenými funkcionáři je Volt na vzestupu po celém kontinentu. V Česku se Volt zaregistroval jako politická strana v roce 2022.

V současné době je Volt průkopníkem osobitého přístupu k tvorbě politiky a k evropským volbám v červnu 2024 realizuje stejný volební manifest v co největším počtu zemí.