Lucie Michel Lekešová je místopředsedkyní a ve Voltu Česko se zabývá komunikací a eventy. Je absolventkou filosofické fakulty Univerzity Karlovy v oborech kulturní ekologie a antropologie,  studovala v USA a Belgii. Pracuje ve státní správě v oblasti zahraniční politiky a EU. Pracovala jako národní expertka v Evropské komisi v rámci politiky mládeže a v kabinetu komisaře pro vzdělávání, kulturu a sport. Působila jako prezidentka celoevropské sítě národních expertů v institucích a agenturách EU.

Členkou Volt Europa je od roku 2018. Zabývá se primárně otázkami genderu, vzdělávání a ekologie. Volt byl pro ni tedy volbou jako zelená alternativa. Ve Voltu ji fascinuje energie, sdílení zkušeností a politická diskuse s evropským přesahem.

Ráda cestuje, tancuje a příležitostně sportuje.