Daniela Dolejší působí ve Voltu jako Social Media Lead and Political Campaign Co-Lead. 

Kromě svého angažmá v rámci Voltu pracuje také v Evropské centrální bance. Absolvovala vysokou školu ve Velké Británii, kde získala tituly v oborech Events Management a mezinárodní právo. Díky svým mezinárodním zkušenostem nabyla perspektivu, která jí umožňuje porozumět komplexním výzvám, s nimiž se v Evropské unii potýkáme.

Pro Danielu je Volt symbolem proevropského pokroku, pragmatického přístupu a skutečné politiky pro občany. Jejím hlavním motivem pro kandidaturu je posílení Evropské unie jako místa, kde každý občan má možnost dosáhnout svého plného potenciálu bez ohledu na gender, rasu nebo národnost. Věří v důležitost práv žen a genderové rovnosti jako základních hodnot naší společnosti a chce, aby EU byla příkladem v jejich prosazování. Její cíle jsou jasné – podporovat ty, kdo potřebují podporu, a aktivně bojovat proti diskriminaci. Usiluje o zlepšení podmínek pro všechny a zajištění kvalitního života jak současným, tak budoucím generacím.

Ve svém volném čase ráda navštěvuje galerie, kulturní akce a věnuje se tanci.