Kateřina se pracovně dlouhodobě pohybuje v neziskové oblasti. Věnovala se dětem se specifickými poruchami učení a chování, dětem ze znevýhodněných rodin v Bangladéši a nyní dětem v dětských domovech. Spolupracuje na projektu hostitelské péče, díky kterému se děti z dětských domovů naučí, jak fungovat za zdmi ústavu, získají možnost navázat zdravé vztahy a osvojit si potřebné kompetence pro jejich život v dospělosti.

Důležitá témata jsou pro ni řešení sociálních rozdílů ve společnosti, podpora znevýhodněných skupin obyvatel, dodržování lidských práv a rovnoprávnost, ale také oblast školství nebo ochrana životního prostředí.

Věří, že Volt může přispět k Evropě, která společně řeší nejen klimatickou změnu nebo migraci, ale která aktivně spolupracuje i ve všech ostatních oblastech.

Ve Voltu se věnuje fundraisingu a onboardingu nových členů.