Barbora od roku 2017 pracuje v komunikaci. Působila jako tisková mluvčí, manažerka PR a marketingu, nebo specialistka interní komunikace. Nadstandardně se orientuje v oblasti kultury, dlouho působila v cestovním ruchu, pracovala v knižním marketingu a v tuto chvíli se pohybuje ve filmovém průmyslu, konkrétně v oboru dokumentární tvorby střední a východní Evropy. Je jí velmi blízké prostředí kulturní diplomacie a aktivity České republiky a Evropské unie v této oblasti.

Za studií na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy byla aktivní v Mezinárodní asociaci studentů historie - ISHA, kde mimo jiné zastávala pozici Council Member a jedno funkční období jako President.

Bára je držitelkou mezinárodního certifikátu Youth Trainers Academy 2014. Od té doby odškolila téměř 200 hodin tréninků zaměřených na nejrůznější aspekty komunikace např. public speaking, metody efektivního vyjednávání nebo prezentační dovednosti. Kromě dvou GA Voltu Europa odmoderovala desítky akcí nejrůznějšího formátu a velikosti.

V politice jsou jí nejbližší témata rovných příležitostí, kultury, zahraniční politiky, rozvoje měst a regionů. Jedním z jejích cílů ve Voltu je zvýšit zastoupení žen v české politice.