Adam Hruška je člen výkonného výboru a Comms Co-lead (koordinátor komunikace) Voltu Česko. Vystudoval Mezinárodní bezpečnost na Univerzitě Karlově a rostlinnou výrobu na České zemědělské univerzitě, kde v současnosti působí na doktorském studiu se zaměřením na potravinovou bezpečnost a umělou inteligenci. 

Volt pro Adama představuje jedinečný projekt díky celoevropské dimenzi, kterou vnímá jako jednoznačnou nutnost pro pozitivní budoucnost celého kontinentu. Do Voltu se přidal s vidinou možnosti podpořit silnější integraci EU z hlediska bezpečnosti, nebo technologického pokroku. Volt je pro něj stranou, která bude posilovat Evropu, jako celek a udrží současný mezikulturní dialog. V politice by se chtěl věnovat především bezpečnostní a zahraniční politice, zemědělství, technologiím a klimatické změně.

Ve volném čase se věnuje vytrvalostnímu běhu, posilování, poezii a literatuře. Můžete ho potkat na polích a loukách Polabí, kde často projíždí na kole, nebo pracuje na experimentech.