Adam Hanka je předseda politické strany Volt Česko, v profesním životě pracuje jako odborník na umělou inteligenci. Vzdělání získal na Matematicko-fyzikální fakultě UK, poté studoval na Institutu Maxe Plancka pro Informatiku a Univerzitu v Sársku. Po studiích pracoval jako výzkumník v oblasti umělé inteligence a strojového učení, nyní se věnuje inovačním projektům.
Předtím, než se stal předsedou Voltu, pracoval v neziskové organizaci, kde se věnoval rozvoji dobrovolnické základny a vzdělávání dobrovolníků. V této pozici získal cenné zkušenosti s organizací a vedením projektů a týmů.

Adam je ve Voltu už 5 let a politika a rozvoj politické strany je jeho velkým koníčkem. Ve Voltu se věnuje nastavování fungování celé organizace, rád také facilituje různé workshopy a organizuje akce, na kterých se lidé setkávají a diskutují o různých společenských a politických tématech. Adamovými hlavními politickými tématy jsou vzdělávání, transformace na uhlíkově neutrální ekonomiku a podpora inovací a technologického rozvoje. Jeho cílem je pomoci posunout Česko vpřed a podpořit rozvoj země jako moderního a inovativního státu. 

Adam se také zajímá o historii Česka a Evropy, a to hlavně o vývoj společnosti. Je také velkým zastáncem evropské integrace a snaží se přispět k vytváření silnější a spravedlivější Evropy, protože věří, že Evropa má na víc a že společně jsme silnější.